Телефонуйте безкоштовно 0 800 33 19 21

Кафедра онкології та онкохірургії

Завідувач кафедри – Колеснік Олексій Петрович, доктор медичних наук, професор, онко-хірург вищої кваліфікаційної категорії, торакальний хірург вищої кваліфікаційної категорії, онколог вищої кваліфікаційної категорії.

Кафедра онкології та онкохірургії знаходиться на базах:
Запорізької обласної клінічної лікарні, адреса: 69000, м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10;
медичного центру «Онколайф», адреса: 69000, м. Запоріжжя, вул. Північно-кільцева, 4а;
Завідувач кафедри

Колеснік Олексій Петрович

Тел. зав. кафедри:
097-315-31-78

Історична довідка

Викладання онкології як самостійної дисципліни в інституті почалося з 1974 року, коли був організований курс онкології на кафедрі госпітальної хірургії. Завідував курсом доцент Л.М. Прилипко. На кафедрі в той час працювали доцент І.Д. Паламарчук, асистенти А.І. Шевченко та Л.А. Маврина. У 1976 році курс онкології виділився в самостійний структурний підрозділ. У 1985 році завідувачем курсом призначений доцент І.Д. Паламарчук. Кафедра онкології з курсом нейрохірургії утворена в грудні 1993 року на базі обласного онкологічного диспансеру (курс нейрохірургії був розташований на базі нейрохірургічного відділення обласної лікарні). Завідувачем кафедри став доктор медичних наук І.Д. Паламарчук, курсом нейрохірургії – доцент Є.І. Савченко. В цей час на кафедрі працював також асистент, к.мед.н. Д.В. Чешенко (нині головний лікар клініки лазерної медицини і косметології “Аnabelle”). Професор І.Д. Паламарчук підготував трьох кандидатів і доктора медичних наук. У 2005 році, відповідно до вимог Болонської декларації, кафедра онкології перетворена у курс онкології, а у 2008 році знову повернуто статус кафедри. У 2014 році кафедра отримала назву: «Кафедра онкології та онкохірургії». З 2007 р. до вересня 2020 р. кафедру очолював доктор медичних наук, професор А.І. Шевченко. Під його керівництвом співробітниками кафедри захищені одна докторська і три кандидатські дисертації. Нині кафедру очолює Колеснік Олексій Петрович, доктор медичних наук, професор.

Навчальна дисципліна

Студенти 5-6 курсів медичних факультетів за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», ст. 4-го курсу стоматологічного факультету, ст. 4-го курсу за спеціальністю «Лабораторна діагностика» інтерни та клінічні ординатори вивчають на кафедрі онкологію.

У 2018 році завдяки підтримки ректорату і деканату ФПО кафедра отримала «Дозвільний лист МОЗ України №08.Р-32/7386 від 23.03.2018» щодо проведення на кафедрі курсів тематичного удосконалення за темами: «Паліативна допомога онкологічним хворим», «Сучасна медикаментозна терапія злоякісних пухлин», «Онкологія» та «Онкохірургія». Перший цикл ТУ проведений у грудні 2018 року.

Проводяться також:

Лекції та практичні заняття для іноземних студентів українською, англійською мовами зі спеціальності “Онкологія”.
Навчання в магістратурі, інтернатурі, клінічній ординатурі за спеціальністю “Клінічна онкологія”.
Навчання в аспірантурі за спеціальністю “Сучасна онкологія”.
Заняття з онкології для інтернів суміжних спеціальностей – сімейних лікарів, отоларингологів, гінекологів, хірургів та дитячих хірургів. ...

Склад кафедри

Колеснік О.П
Завідуючий кафедрою
Левик О.М
Доцент
канд. мед. наук

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Тема НДР кафедри: „Використання клініко-морфологічних критеріїв для вибору схеми ад’ювантної хіміотерапії у пацієнтів із злоякісними новоутвореннями”.

З 2003 року співробітниками кафедри захищені 2 докторські та 7 кандидатських дисертаційних робіт.

Участь у вітчизняних і міжнародних фахових товариствах:

Івасечко В.М

Д.мед.н., професор
 • European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
 • 2European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
 • 3European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)

Івасечко В.М

Д.мед.н., професор
 • European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
 • 2European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
 • 3European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)

Івасечко В.М

Д.мед.н., професор
 • European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
 • 2European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
 • 3European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)

Колеснік О.П.

Д.мед.н., професор
 • European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)

Колеснік О.П.

Д.мед.н., професор
 • European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)

Колеснік О.П.

Д.мед.н., професор
 • European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)

Ответы на часто задаваемые вопросы

Відповідь